Bem Şehri, Kirman, İran

18-09-2016
Blog

Bem Şehri, Kirman, İran

1993 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine eklenen Bem Şehri M.Ö İkinci Yüzyılda Pers İmparatorluğu tarafından kuruldu.

İran coğrafyası geniş tarım arazilerine sahip su ise İran coğrafyasında yaşayanların en önemli sıkıntısı oldu. Bem Şehri çölün ortasına kurulmuş olsa da sulama kanalları ile tarım merkezi haline getirilmiştir.

Şehrin ortasında tüm alana hakim olan yalçın bir tepe üzerine Sasaniler tarafından 5. Yüzyılda inşa edilmiş Bem Kalesi bulunur.

Şehirde çoğu çöl kumundan üretilen tuğlalar ile örülmüş kervansaray, okul, cami, sinagog, hamam, elliye yakın dükkanın bulunduğu kapalı çarşı ve pek çok ev bulunur.